1 / 8

מרכז לשלום

למרכז לשלום יהודי-ערבי בגבעת חביבה, המגייס משאבים בחו"ל, עוצב אוגדן המכיל תיקי-משנה למחלקות ולמכונים בתחומי פעילותו של המרכז. בכל תיק עצמאי מכונסים דפי פרויקטים המאפשרים גמישות תפעולית.
1 / 6