1 / 7

כיכר הברון הירש

שלט ייחודי ממתכת לציון זכרו ופועלו של איל הון ונדבן יהודי-גרמני, שפעל במאה ה-19 באמצעות יק"א (איחוד המושבות היהודיות).
1 / 3