1 / 5

הסליק במרחביה

מחבוא הנשק הלא-חוקי, שנבנה בהסתר בבית ילדים קיבוצי בעמק יזרעאל לפני קום המדינה, שוקם בתמיכת גופים ממלכתיים. התצוגה בסליק חושפת מידע על הקמתו ועל תרומתו הצנועה לביטחון היישוב והאזור.
1 / 8