1 / 7

קבוצת חבצלת

ריענון הזהות המותגית של קרן המסייעת לתפעולם של מוסדות תרבותיים וחינוכיים. העיצוב מבטא שינוי אסטרטגי בגישה: ייצוג הגופים המשויכים לקבוצה ותמיכה בהם - ביתר הדדיות ביניהם ובין הנהלת הקרן.
1 / 13