1 / 3

בית עמית

בבית המחסה היומי לאנשים בוגרים, בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, עבודת היצירה גורמת לחוויה מתמשכת, המביאה תרומה לחברה. מכירת המוצרים מאפשרת לפתח את השירותים שמעניק "בית עמית", לגוון את התעסוקה בבית, ולהגדיל את סיפוקו האישי ואת תגמולו של האדם. התווית, המזהה את הבית עם סמל ייחודי, מוצמדת למוצרי החן ונושאת את הסיסמא "הלב שלכם קונה יותר ממוצרים".
1 / 2